Svarovaci-robot Prostor-design Děrování - sekání plechu Ohýbání plechu laser svarovani-3 Lakování

Certifikace ISO 14001:2004

Systém environmentálního managementu (EMS) podle požadavků mezinárodní normy ISO 14001 představuje „vyznání“ životního stylu ve světě podnikání a jasnou deklaraci pro okolí o chování a přístupu organizace k životnímu prostředí. Certifikace EMS potvrzuje, že vlastníci a management podnikatelského subjektu nejenom vnímají odpovědnost k životnímu prostředí, ale jsou ochotni si nechat tuto odpovědnost potvrdit nezávislým auditem a veřejně ukázat, že stanovené zásady v chování a v přístupu k životnímu prostředí jsou součástí jejich podnikání.

PŘÍNOS ISO 14001

Mezinárodní norma ISO 14001 je zaměřena na oblast environmentálního managementu a je určena pro aplikaci v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost, dislokaci či charakter. ISO 14001 je součástí rodiny procesně orientovaných mezinárodních norem důsledně založených na Demingově principu „PDCA“ (plánuj-udělej-kontroluj-uprav/vykonej). Identifikace environmentálních aspektů, neboli činností, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení a monitorování a neustálé zlepšování jsou profilové požadavky normy ISO 14001. Pokud jsou tyto profilové požadavky EMS důsledně osvojeny, potom lze očekávat zejména tyto přínosy v podnikání:

  • jasné prokázání přístupu a chování k životnímu prostředí
  • dosažení plné shody s legislativou a všemi aplikovatelnými požadavky, které se týkají životního prostředí
  • odhalování možných rizik, neshod a havárií s nežádoucími dopady na životní prostředí a chod organizace
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, banky a pojišťovny
  • úspora nákladů důsledným řízením/šetřením materiálových a energetických vstupů
  • úspory na pokutách a jiných sankcích, spojených s poškozováním životního prostředí
  • usnadnění dosažení povolení a schválení pro podnikání v náročných a citlivých podmínkách na chování k životnímu prostředí

Ke stažení

Helios Orange Kai Zen Kanban Západočeská Univerzita v Plzni SOŠ a VOŠ strojnická Strakonice CzechTrade Enterprise Europe Network
Ferona a.s. Alfun Italinox TRUMPF Fronius Wagner HILTI BOSCH