Děrování - sekání plechu Svarovaci-robot Ohýbání plechu laser Lakování svarovani-3 Prostor-design

Certifikace ISO 9001:2008

Zaměření na kvalitu umožňuje vytvořit efektivnější a pružnější organizaci, která je lépe připravena získávat nové možnosti uplatnění v tvrdé konkurenci otevřeného trhu. Certifikace naší společnosti podle ISO 9001 je nejlepším objektivním důkazem našeho závazku ke kvalitě a prostřednictvím benchmarkingu nám poskytuje možnost měřit náš pokrok v oblasti trvalého zlepšování výsledků našich obchodních aktivit.

Přínos ISO 9001

ISO 9001 je mezinárodní norma zaměřená na management jakosti, aplikovatelná pro jakoukoliv organizaci ze všech oblastí výroby a služeb. ISO 9001 je založena na osmi principech managementu jakosti, které jsou podstatné pro dobré obchodní vztahy. Pokud jsou plně osvojeny, mohou významně přispět ke zvýšení výkonnosti organizace a také k úspěchu v konkurenčním prostředí. Jsou to tyto principy:

  • Zaměření na zákazníka – organizace závisí na svých zákaznících, a proto potřebuje utvářet veškeré své aktivity s cílem splnit jejich požadavky a očekávání
  • Vůdcovství – je nutné pro zajištění jednoty záměrů a vedení
  • Zapojení zaměstnanců – umožňuje vytvořit vhodné prostředí, aby se všichni zaměstnanci mohli plně podílet na dosažení cílů organizace
  • Procesní přístup – zajišťuje dosažení obchodních cílů, zdrojů a aktivit, které jsou nezbytné pro optimální řízení procesů se znalostí jejich vstupů a výstupů a vzájemných interakcí
  • Systémový přístup k managementu – systematickým přístupem ke klíčovým aktivitám organizace je zajištěna účinnost a efektivnost jejího řízení
  • Trvalé zlepšování – osvojení si tohoto principu do každodenních aktivit organizace je základním předpokladem úspěchu v tvrdém konkurenčním prostředí trhu
  • Rozhodování na základě faktů – efektivní rozhodnutí jsou vždy založena na výsledku logických analýz konkrétních dat a informací
  • Vzájemně výhodné obchodní vztahy – pouze takovéto vztahy zajistí schopnost vytvářet hodnoty, které uspokojí všechny zúčastněné strany

Ke stažení

Helios Orange Kai Zen Kanban Západočeská Univerzita v Plzni SOŠ a VOŠ strojnická Strakonice CzechTrade Enterprise Europe Network
Ferona a.s. Alfun Italinox TRUMPF Fronius Wagner HILTI BOSCH